Menu: Stałe informacje:

W zakrystii lub kancelarii parafialnej można zamawiać Msze Św. w intencjach bliskich zarówno żyjących ( z okazji urodzin, imienin, rocznic przyjęcia sakramentów świętych, dziękczynne i o potrzebne łaski)  jak i za zmarłych (z rodziny, krewnych, przyjaciół i znajomych)

Warto wiedzieć:

Porządek Mszy św.

Dni powszednie
7:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30; 9:00; 10:30;
12:00; 18:00
(w sobotę o 18:00)

Sakrament pokuty:
codziennie - 20 min. przed Mszą św.

Aktualności

Wybory do Rad Parafialnych 2016

data dodania: 2016-01-27

Dekret Biskupa Legnickiego

zarządzający wybory do rad parafialnych

 

W dniu 3 czerwca 2015 r. zakończyła się kadencja rad parafialnych w diecezji legnickiej. W myśl Statutu  rady parafialnej w diecezji legnickiej (I Synod Diecezji Legnickiej, t. 1. s. 146-149) kadencja trwa trzy lata. Rozpoczęła się ona w 2012 r. według dekretu Biskupa Legnickiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. (l.dz. 566/2012) i obecnie przychodzi czas dokonania nowych wyborów.

 

W związku z tym zarządzam wybory przedstawicieli parafii, którzy zostaną wybrani poprzez głosowanie parafian. Radni wybrani przez parafian powinni stanowić przynajmniej połowę członków rady parafialnej. Do dekretu dołączony jest regulamin pomagający zorganizować wybory. Pozostałą część doboru składu rady parafialnej reguluje Statut  rady parafialnej w diecezji legnickiej (nr 5, str. 146). Według niego do radywchodzą: osoby z urzędu; przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetki i katecheci, służba liturgiczna, parafialne grupy apostolskie; wierni ze wskazania proboszcza.

 

Ustala się, że do dnia 18 lutego 2016 r. parafianie mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do proboszcza lub innej wyznaczonej osoby, a w niedzielę 28 lutego lub 6 marca, wg uznania Księdza Proboszcza, powinny odbyć się wybory. Do dnia 13 marca 2016 r. protokół powyborczy z każdej parafii powinien zostać złożony za pośrednictwem księdza wicedziekana w kancelarii Legnickiej Kurii Biskupiej. Na liście powinny znaleźć się również dane teleadresowe (adres, telefon, e-mail) do wiceprzewodniczącego i sekretarza rady. Do dnia 20 marca 2016 r. Biskup Legnicki dokona zatwierdzenia poszczególnych rad i rozpocznie się nowa kadencja. Od tych wyborów kadencja rad parafialnych wynosi 5 lat. Zaprzysiężenie rady powinno odbyć się po jej zatwierdzeniu na jednej z niedzielnych Mszy św. Treść zaprzysiężenia zawarta jest w Statucie  rady parafialnej w diecezji legnickiej pkt. 10.

 

Wybory obowiązują we wszystkich parafiach, nawet w tych, gdzie rada parafialna została powołana po 2 czerwca 2012 r.

 

† Zbigniew Kiernikowski

Biskup Legnicki


Pliki do pobrania:

:: więcej

Sprawozdanie za rok 2015

data dodania: 2015-12-31

Zachęcamy do zapoznania się z Rocznym Sprawozdaniem za rok 2015. Omówione są w nim kwestie z takich działów jak:
1) Duszpasterstwo oraz
2) Gospodarka i Ekonomia

Sprawozdanie dostępne jest w dziale Nasza Parafia

:: więcej

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju

data dodania: 2015-12-31

Zachęcamy do zapoznania się z treścią okolicznościowego
Orędzia Papieskiego.

:: więcej

Wizyta Duszpasterska 2015/2016

data dodania: 2015-12-27

136Kolęda.jpg
W dniu 28 XII 2015 rozpoczynamy Wizytę Duszpasterską.
Wizyta rozpoczyna się o godz. 15:30. Bardzo prosimy aby każda rodzina była w miarę możliwości w komplecie oraz aby stół był przygotowany do corocznego spotkania z duszpasterzem.

Cały plan wizyty podany jest w dziale Nasza Parafia.

:: więcej

Dekret ustanawiający kościoły jubileuszowe

data dodania: 2015-12-11

 DEKRET
ustanawiający kościoły jubileuszowe
w nadzwyczajnym Roku Świętym Miłosierdzia,
w Diecezji Legnickiej.
 

Dnia 8 grudnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek uroczyście rozpocznie w Rzymie obchody Roku Miłosierdzia.

W bulli Misericordiae Vultus, ogłaszającej ten nadzwyczajny Rok Święty Papież napisał: „Nadzwyczajny Rok Święty jest (…) po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec nam ofiaruje. W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On niestrudzenie otwiera drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie.” (MV, 25).

Zgodnie z papieskim postanowieniem w III Niedzielę Adwentu (13. XII. 2015 r.) rozpoczniemy obchody Roku Miłosierdzia w Katedrze oraz wszystkich kościołach parafialnych naszej Diecezji „jako widzialny znak komunii całego Kościoła” (MV,3).

Szczególnym znakiem Roku Miłosierdzia będą Drzwi Święte, w wyznaczonych kościołach diecezji, które mają się stać „Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.” (MV,3)

W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego niniejszym dekretem ustanawiam następujące świątynie Diecezji Legnickiej Kościołami jubileuszowymi:
 
 
1.     Katedrę p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy
2.     Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie
3.     Bazylikę p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi w Legnickiem Polu
4.     Bazylikę p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
5.     Bazylikę p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bolesławcu
6.     Kościół parafialny p.w. św. Bonifacego w Zgorzelcu
7.     Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach
8.     Kościół parafialny p.w. św. Jana Bosko w Lubinie.

Polecam, aby w świątyniach tych dokonać obrzędu otwarcia Bramy Miłosierdzia i uroczyście celebrować rozpoczęcie Roku Świętego.

Kościoły Jubileuszowe winny być także miejscem, gdzie wierni będą mogli obficiej doświadczać łaski Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania, podczas Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, a także poprzez udział w celebracjach Słowa Bożego, Liturgii Godzin oraz poprzez inne formy kultu religijnego.

Kościoły Jubileuszowe będą także miejscem zyskiwania odpustów jubileuszowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego (kan. 992 – 997 KPK) oraz dekretami Penitencjarii Apostolskiej. Odpust Roku Miłosierdzia związany jest z przejściem przez Bramę Miłosierdzia. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni winni odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w Katedrze i w kościołach określonych niniejszym dekretem, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za Ojca Świętego oraz w intencjach, które Papież nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

Niniejszy dekret należy odczytać we wszystkich kościołach diecezji w najbliższą niedzielę po otrzymaniu.

Wszystkim wiernym, nawiedzającym w nadzwyczajnym Roku Świętym kościoły jubileuszowe z serca błogosławię.

                                                                        + Zbigniew Kiernikowski

                                                                                     Biskup Legnicki

:: więcej

Modlitwa Jubileuszowa 1050. rocznicy Chrztu Polski

data dodania: 2015-11-29

Zachęcamy do codziennego odmawiania Modlitwy Jubileuszowej 

 

Boże nasz Ojcze,

w roku jubileuszu Chrztu Polski

dziękujemy za łaskę wiary,

za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,

za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

 

Jezu Chryste, Synu Boży,

Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.

Pragniemy i prosimy,

abyś kierował całym naszym życiem

osobistym, rodzinnym i społecznym.

 

Duchu Święty, źródło życia i miłości,

wołamy o Twoje dary i charyzmaty,

abyśmy mogli poznawać Prawdę,

kochać Kościół,

służyć braciom i siostrom miłością ofiarną

i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

 

Maryjo, nasza Matko i Królowo,

święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,

wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,

abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

bądź uwielbiony,

w naszej historii,

teraz

i na wieki wieków.

Amen

:: więcej

Orędzie Papieża Franciszka na Światowe Dni Młodzieży

data dodania: 2015-09-28

Pliki do pobrania:

:: więcej

Bulla o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia

data dodania: 2015-04-12

Najistotniejsze cechy Bożego miłosierdzia opisał papież Franciszek w opublikowanej dziś w Watykanie bulli "Misericordiae vultus". Przypomina w niej, że od 8 grudnia bieżącego roku do 20 listopada 2016 roku trwać będzie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Papież zaznacza, że z Jubileuszem Miłosierdzia związany będzie także odpust wskazujący, iż Boże przebaczenie naszych grzechów nie zna granic.
 
 
Klikając na obraz Jezusa Miłosiernego można zapoznać się z treścią Bulli Papieża Franciszka.
 
:: więcej

Informacje o bierzmowaniu osób dorosłych w katedrze legnickiej

data dodania: 2015-02-01

1. Sakrament bierzmowania udzielany będzie cztery razy w roku.

2. W roku 2016 wyznaczone zostały następujące terminy:

15 lutego – godz. 18.30
14 maja – godz. 18.30
05 września – godz. 18.30
28 listopada – godz. 18.30
 

3. Zasadnicze przygotowanie odbywa się w parafii macierzystej.

4. Ksiądz Proboszcz winien zgłosić kandydata mniej więcej na trzy miesiące przed planowanym terminem bierzmowania. Zatem konsekwentnie:

na 15 lutego 2016 zgłaszamy kandydatów do 30 listopada 2015

na 14 maja 2016 zgłaszamy kandydatów do 15 lutego 2016

na 12 września 2016 zgłaszamy kandydatów do 6 czerwca 2016

na  28 listopada 2016 zgłaszamy kandydatów do 29 sierpnia 2016

na kolejny wyznaczony termin w roku 2017 do 30 listopada 2016

5. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w notariacie Legnickiej Kurii Biskupiej w godzinach urzędowania telefonicznie lub osobiście. Prosimy, aby zgłoszeń dokonywał ksiądz proboszcz lub inny ksiądz, odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, nazwę parafii zgłaszającej oraz kontaktowy numer telefonu.

6. Poza przygotowaniem w parafii macierzystej, kandydat winien uczestniczyć w dwóch spotkaniach diecezjalnych, połączonych z katechezami. Przynajmniej jedną z katechez wygłosi Biskup Legnicki. Spotkania odbywać się będą w sali katedralnego domu parafialnego przy ul. Św. Piotra 2a. Jeżeli będzie taka potrzeba /np. duża ilość kandydatów z jednego rejonu/ spotkania te będą mogły się odbyć w miejscu bardziej dogodnym dla kandydatów.

7. Na pierwsze spotkanie, kandydaci winni przywieźć ze sobą:
- skierowanie od ks. proboszcza
- świadectwo chrztu
- zaświadczenie dla świadka bierzmowania

8. Prosimy, aby kandydaci do bierzmowania odbyli spowiedź przed przyjęciem sakramentu w swoich macierzystych parafiach.

9. Poniższa tabela zawiera konkretne daty związane z poszczególnymi terminami bierzmowania.

data i miejsce bierzmowania

Katedra

godz. 18.30

data

zgłoszenia

kandydatów

do…

data

pierwszego spotkania

godz. 18.00

data

drugiego spotkania

godz. 18.00

data

trzeciego

spotkania

/w dniu bierzmowania/

godz. 17.00

15 lutego 2016

30 listopada 2015

11 grudnia 2015

05 lutego 2016

15 lutego 2016

14 maja 2016

15 lutego 2016

19 lutego 2016

06 maja 2016

14 maja 2016


:: więcej

Galeria Kalendarz parafialny:
 
Sobota IV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
6 lutego 2016r.

Imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

Czytania na każdy dzień
Szybki kontakt:

ul. Szymanowskiego 1
59-800 Lubań
woj. dolnośląskie

Informacje:     
Ks. Proboszcz - 75 721 46 88

poczta@trojca-luban.pl