Menu: Stałe informacje:

W zakrystii lub kancelarii parafialnej można zamawiać Msze Św. w intencjach bliskich zarówno żyjących ( z okazji urodzin, imienin, rocznic przyjęcia sakramentów świętych, dziękczynne i o potrzebne łaski)  jak i za zmarłych (z rodziny, krewnych, przyjaciół i znajomych)

Warto wiedzieć:

Porządek Mszy św.

Dni powszednie
7:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30; 9:00; 10:30;
12:00; 18:00
(w sobotę o 18:00)

Sakrament pokuty:
codziennie - 20 min. przed Mszą św.

Aktualności

Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa

data dodania: 2016-06-19

:: więcej

Przeżyte chwile nie giną...

data dodania: 2016-06-19

Czcigodny Jubilacie, wszystko mogłeś z tym, który Cię umacniał w ciągu 23 lat posługi jako Proboszcza par. p.w. Świętej Trójcy w Lubaniu. Pomocą służyła Ci Rada Duszpasterska. Niech wybrane z albumów zdjęcia odświeżą pamięć i wzbudzą wzruszenie ze wspólnie przeżytych chwil podczas uroczystości kościelnych, spotkań opłatkowych, święconego jajka oraz spotkań towarzyskich na balach sylwestrowych, ogniskach parafialnych i pielgrzymkach. Niech przywrócą wspomnienia wspólnego zaangażowania w działaniach nie tylko na rzecz parafii, lecz również naszego miasta Lubania. Dziękując Bogu za Twoją pracę duszpasterską życzymy, by Twoje życie kapłana emeryta było szczęśliwe, upływało w zdrowiu umocnionym pełnią łask płynących od Jezusa Twojego Mistrza i otoczone opieką Maryi Twojej kochanej Matki Kapłanów.
                                      
Przewodnicząca Rady Duszpasterskiej
Maria Jarema oraz Rada Parafialna
 
 
:: więcej

Byłeś dla nas inspiracją, wiatrem i burzą ...

data dodania: 2016-06-10

:: więcej

Zmiany personalne - Nowy Proboszcz Powołany

data dodania: 2016-06-03

Jak co roku, w czerwcu, decyzją Ks. Biskupa Legnickiego dokonywane są zmiany personalne na terenie Diecezji Legnickiej. W tym roku również będą takowe w naszej wspólnocie parafialnej.

 
Decyzją Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego - Biskupa Legnickiego, po 23 latach posługi w naszej wspólnocie parafialnej odchodzi na zasłużoną emeryturę Ks. Kan. Jan Lombarski.  Na podstawie tej decyzji odchodzi również po 5 latach wikariusz Ks. Artur Węgiel.
Ks. Proboszcz zostaje przeniesiony do Domu Księży Emerytów w Legnicy a Ks. Artur do Parafii pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.
 

Nowym Proboszczem naszej wspólnoty z dniem 27 czerwca mianowany został Ks. dr Kan. Jan BRYJA, obecny Proboszcz Parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Małuszowie. 
 

Zmiany duchowieństwa decyzją Ks. Biskupa nastąpią z dniem 27 czerwca.

 

 

:: więcej

Młodzi z duszą - Artykuł w Ziemii Lubańskiej

data dodania: 2016-06-01

:: więcej

Odpust Parafialny

data dodania: 2016-05-22

News
W Uroczystość Trójcy Świętej odbył się w naszej wspólnocie Odpust Parafialny. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił Ks. Leopold Rzodkiewicz.
Była to również okazja do wspólnej modlitwy nie tylko za Parafian ale również za Ks. Leopolda w 30-tą rocznicę święceń, Ks. Piotra w 13-tą rocznicę i Ks. Artura w 10-tą rocznicę święceń.
Po Sumie Odpustowej odbyła się wspólna biesiada.

Zdjęcia w naszej galerii dzięki uprzejmości Pana Mieczysław Iwanow
:: więcej

Dekret ustanawiający kościoły jubileuszowe

data dodania: 2015-12-11

 DEKRET
ustanawiający kościoły jubileuszowe
w nadzwyczajnym Roku Świętym Miłosierdzia,
w Diecezji Legnickiej.
 

Dnia 8 grudnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek uroczyście rozpocznie w Rzymie obchody Roku Miłosierdzia.

W bulli Misericordiae Vultus, ogłaszającej ten nadzwyczajny Rok Święty Papież napisał: „Nadzwyczajny Rok Święty jest (…) po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec nam ofiaruje. W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On niestrudzenie otwiera drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie.” (MV, 25).

Zgodnie z papieskim postanowieniem w III Niedzielę Adwentu (13. XII. 2015 r.) rozpoczniemy obchody Roku Miłosierdzia w Katedrze oraz wszystkich kościołach parafialnych naszej Diecezji „jako widzialny znak komunii całego Kościoła” (MV,3).

Szczególnym znakiem Roku Miłosierdzia będą Drzwi Święte, w wyznaczonych kościołach diecezji, które mają się stać „Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.” (MV,3)

W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego niniejszym dekretem ustanawiam następujące świątynie Diecezji Legnickiej Kościołami jubileuszowymi:
 
 
1.     Katedrę p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy
2.     Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie
3.     Bazylikę p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi w Legnickiem Polu
4.     Bazylikę p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
5.     Bazylikę p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bolesławcu
6.     Kościół parafialny p.w. św. Bonifacego w Zgorzelcu
7.     Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach
8.     Kościół parafialny p.w. św. Jana Bosko w Lubinie.

Polecam, aby w świątyniach tych dokonać obrzędu otwarcia Bramy Miłosierdzia i uroczyście celebrować rozpoczęcie Roku Świętego.

Kościoły Jubileuszowe winny być także miejscem, gdzie wierni będą mogli obficiej doświadczać łaski Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania, podczas Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, a także poprzez udział w celebracjach Słowa Bożego, Liturgii Godzin oraz poprzez inne formy kultu religijnego.

Kościoły Jubileuszowe będą także miejscem zyskiwania odpustów jubileuszowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego (kan. 992 – 997 KPK) oraz dekretami Penitencjarii Apostolskiej. Odpust Roku Miłosierdzia związany jest z przejściem przez Bramę Miłosierdzia. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni winni odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w Katedrze i w kościołach określonych niniejszym dekretem, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za Ojca Świętego oraz w intencjach, które Papież nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

Niniejszy dekret należy odczytać we wszystkich kościołach diecezji w najbliższą niedzielę po otrzymaniu.

Wszystkim wiernym, nawiedzającym w nadzwyczajnym Roku Świętym kościoły jubileuszowe z serca błogosławię.

                                                                        + Zbigniew Kiernikowski

                                                                                     Biskup Legnicki

:: więcej

Modlitwa Jubileuszowa 1050. rocznicy Chrztu Polski

data dodania: 2015-11-29

Zachęcamy do codziennego odmawiania Modlitwy Jubileuszowej 

 

Boże nasz Ojcze,

w roku jubileuszu Chrztu Polski

dziękujemy za łaskę wiary,

za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,

za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

 

Jezu Chryste, Synu Boży,

Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.

Pragniemy i prosimy,

abyś kierował całym naszym życiem

osobistym, rodzinnym i społecznym.

 

Duchu Święty, źródło życia i miłości,

wołamy o Twoje dary i charyzmaty,

abyśmy mogli poznawać Prawdę,

kochać Kościół,

służyć braciom i siostrom miłością ofiarną

i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

 

Maryjo, nasza Matko i Królowo,

święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,

wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,

abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

bądź uwielbiony,

w naszej historii,

teraz

i na wieki wieków.

Amen

:: więcej

Sakrament bierzmowania osób dorosłych w katedrze legnickiej w 2016 r

data dodania: 2016-02-01

I. Terminy
1. Sakrament bierzmowania udzielany będzie cztery razy w roku.

2. W roku 2016 wyznaczone zostały następujące terminy:
15 lutego        – godz. 18.30
14 maja          – godz. 18.30
5 września      – godz. 18.30
28 listopada   – godz. 18.30
 
II. Przygotowanie
3. Przygotowanie do bierzmowania dorosłych, którzy przyjmą sakrament Ducha Świętego w katedrze legnickiej w jednym z wyżej podanych terminów jest prowadzone w parafii kandydata przez księdza proboszcza lub osobę przez niego wyznaczoną (np. wikariusz, katecheta lub katechetka, mężczyzna pełniący posługę lektora, jeśli sam jest do tego wystarczająco przygotowany).
 
4. Zwyczajny czas przygotowania to około jednego roku. W tym czasie kandydat powinien systematycznie uczestniczyć w katechezach i pracować sam z podanym materiałem. Ma to służyć zaznajomieniu się z treścią katechez oraz osobistemu przyswojeniu ich w duchu wiary, a także zdobywaniu doświadczania wspólnoty Kościoła szczególnie w tych przypadkach, gdzie zachodzą w tej materii braki. Gdy zaistnieje konieczność skrócenia tego czasu, decyzję, po rozeznaniu okoliczności, podejmuje ksiądz proboszcz. Naturalnie, czas, w którym odbywają się te katechezy jest uzależniony od stopnia znajomości prawd wiary i życia chrześcijańskiego przez kandydata.
 
5. W czasie prowadzenia katechez w parafii zaleca się następujący materiał:
 
Materiał z Katechizmu
a. Sakrament chrztu
Źródło: Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Nr 251-264. Kielce 2005 s. 93-96

b. Bierzmowanie w ekonomii zbawienia. Znaki i obrzędy bierzmowania
Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego. Nr 1286-1301. Poznań 20122poprawione s. 318-321

c. Skutki bierzmowania
Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego. Nr 1302-1305. Poznań 20122poprawione s. 321-322
 
d. Życie chrześcijańskie – wspólnota ludzka
Źródło: Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Nr 401-414. Kielce 2005 s. 132-135.
 
Katechezy z nauczania Biskupa legnickiego
e. Kim jest człowiek – Stworzenie na obraz i podobieństwo Boga (II/1A)
Źródło: Bp Zbigniew Kiernikowki. Katechezy inicjacyjne dla dorosłych kandydatów do chrztu oraz dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, które przygotowują się do przyjęcia chrztu.

Dostępna na stronie: http://chrzest966.pl/bp-z-kiernikowski-katechezy-inicjacyjne-dla-doroslych-kandydatow-do-chrztu-oraz-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-szkolnym-ktore-przygotowuja-sie-do-przyjecia-chrztu/

f. Kim jest człowiek – Grzech pierworodny (II/1B)
Źródło: Bp Zbigniew Kiernikowki. Katechezy inicjacyjne dla dorosłych kandydatów do chrztu oraz dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, które przygotowują się do przyjęcia chrztu.

Dostępna na stronie: http://chrzest966.pl/bp-z-kiernikowski-katechezy-inicjacyjne-dla-doroslych-kandydatow-do-chrztu-oraz-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-szkolnym-ktore-przygotowuja-sie-do-przyjecia-chrztu/
 
g. Kim jest człowiek – Odkupienie w Jezusie Chrystusie (II/1C)
Źródło: Bp Zbigniew Kiernikowki. Katechezy inicjacyjne dla dorosłych kandydatów do chrztu oraz dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, które przygotowują się do przyjęcia chrztu.

Dostępna na stronie: http://chrzest966.pl/bp-z-kiernikowski-katechezy-inicjacyjne-dla-doroslych-kandydatow-do-chrztu-oraz-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-szkolnym-ktore-przygotowuja-sie-do-przyjecia-chrztu/
 
Katechezy e, f, g zawarte też są w publikacji: Bp Zbigniew Kiernikowski. Chrzest w misji i życiu Kościoła. Część I: Boża wizja człowieka. (Materiał dostępny w Wydziale Duszpasterskim).
 
h. Siedmioraki dar Ducha Świętego
Źródło: Bp Zbigniew Kiernikowki. Katechezy inicjacyjne dla dorosłych kandydatów do chrztu oraz dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, które przygotowują się do przyjęcia chrztu.

Dostępna na stronie: http://chrzest966.pl/bp-z-kiernikowski-katechezy-inicjacyjne-dla-doroslych-kandydatow-do-chrztu-oraz-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-szkolnym-ktore-przygotowuja-sie-do-przyjecia-chrztu/
 
III. Zgłaszanie
6. Oprócz przygotowania w parafii odbywają się dwa dodatkowe spotkania na szczeblu diecezjalnym w Legnicy. Są one prowadzone przez Biskupa legnickiego i jego delegata w budynku plebani katedralnej (ul. Św. Piotra 2a). Pierwsze na ok. 3 miesiące przed udzieleniem sakramentu bierzmowania, a drugie krótko (2-3 tygodnie) przed terminem bierzmowania. Mają one charakter weryfikujący stan przygotowania kandydatów oraz bezpośrednie wprowadzenie do obrzędu sakramentu.

Terminy tych spotkań są podane na stronie http://www.diecezja.legnica.pl/documents/355
Spotkania w Legnicy nie zastępują katechezy przygotowawczej w parafii.

7. Ksiądz Proboszcz winien zgłosić kandydata mniej więcej na trzy miesiące przed planowanym terminem bierzmowania. Zatem konsekwentnie:

na 15 lutego 2016 zgłaszamy kandydatów do 30 listopada 2015
na 14 maja 2016 zgłaszamy kandydatów do 15 lutego 2016
na 12 września 2016 zgłaszamy kandydatów do 6 czerwca 2016
na  28 listopada 2016 zgłaszamy kandydatów do 29 sierpnia 2016
na kolejny wyznaczony termin w roku 2017 do 30 listopada 2016

8. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej w godzinach urzędowania telefonicznie (76 7244111 lub 112) lub osobiście. Prosimy, aby zgłoszeń dokonywał ksiądz proboszcz lub inny ksiądz, odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów. Przy zgłoszeniu należy podać:

- imię i nazwisko kandydata,
- nazwę parafii zgłaszającej,
- kontaktowy numer telefonu.
 
9. Na pierwsze spotkanie kandydaci winni przywieźć ze sobą:
- skierowanie od ks. proboszcza
- świadectwo chrztu
- zaświadczenie dla świadka bierzmowania
 
10. Prosimy, aby kandydaci do bierzmowania odbyli spowiedź przed przyjęciem sakramentu w swoich macierzystych parafiach.
 

11. Poniższa tabela zawiera konkretne daty związane z poszczególnymi terminami bierzmowania.

data i miejsce bierzmowania

Katedra

godz. 18.30

data

zgłoszenia

kandydatów

do…

data

pierwszego spotkania

godz. 18.00

data

drugiego spotkania

godz. 18.00

data

trzeciego

spotkania

/w dniu bierzmowania/

godz. 17.00

5 września 2016

6 czerwca 2016

17 czerwca 2016

02 września 2016

12 września 2016

28 listopada 2016

29 sierpnia 2016

16 września 2016

18 listopada 2016

28 listopada 2016


:: więcej

Galeria Kalendarz parafialny:
 
Czwartek XIII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego
30 czerwca 2016r.

Imieniny: Arnolda, Emiliany, Lucyny

Czytania na każdy dzień
Szybki kontakt:

ul. Szymanowskiego 1
59-800 Lubań
woj. dolnośląskie

Informacje:     
Ks. Proboszcz - 75 721 46 88

poczta@trojca-luban.pl

 

Nr konta bankowego:

PKO BP 06 1020 2137 0000 9102 0045 6525