Menu: Stałe informacje:

W zakrystii lub kancelarii parafialnej można zamawiać Msze Św. w intencjach bliskich zarówno żyjących ( z okazji urodzin, imienin, rocznic przyjęcia sakramentów świętych, dziękczynne i o potrzebne łaski)  jak i za zmarłych (z rodziny, krewnych, przyjaciół i znajomych)

Warto wiedzieć:

42fb.jpg

JESTEŚMY NA FACEBOOKU !

Porządek Mszy św.

Dni powszednie
7:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30; 9:00; 10:30;
12:00; 18:00
(w sobotę o 18:00)

Sakrament pokuty:
codziennie - 20 min. przed Mszą św.

Aktualności

Uwaga zmiana

data dodania: 2014-04-21

108Zmiana Mszy.jpg

Relacja z XIX Drogi Krzyżowej ulicami Starego Miasta

data dodania: 2014-04-21

Chrystus Zmartwychwstał !!! ALLELUJA !!!

data dodania: 2014-04-20

6pusty-grob-jezusa.jpg

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

 Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

Naszym  drogim  Parafianom  i  Gościom  -  
życzymy  licznych  Łask  Bożych,  Pogody ducha, licznych  radości,  zwycięstwa  nad  ludzkimi  słabościami, zdrowia  i  wszelkiej pomyślności.

Duszpasterze

Uroczyste obchody kanonizacji Jana Pawła II

data dodania: 2014-04-19

107Kanonizacja - plakat.JPG

Komunikat Administratora Apostolskiego Bp Stefana Cichego

data dodania: 2014-04-16

Drodzy Diecezjanie!

W dniu 16 kwietnia br. w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie, podano do wiadomości, że Ojciec Święty Franciszek przyjął moją rezygnację w związku z ukończeniem 75. roku życia i mianował biskupem legnickim dotychczasowego biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

Biskup Kiernikowski urodził się w 1946 r. w Szamarzewie (archidiecezja gnieźnieńska). W 1971 r. przyjął święcenia prezbiteratu. W 1972 r. został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone uzyskaniem tytułu doktora nauk biblijnych. Na wielu uczelniach wykładał teologię biblijną. Z tej dziedziny uzyskał stopień doktora habilitowanego i profesora. Przez szereg lat był rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie.
W roku 2002 został mianowany biskupem siedleckim i święcenia biskupie przyjął w bazylice watykańskiej. Jego dewizą biskupią są słowa: „Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia”. W Konferencji Episkopatu Polski był członkiem Komisji ds. Duchowieństwa, a obecnie jest członkiem Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. W 2005 r. brał udział w pracach Synodu Biskupów nt. „Eucharystia w życiu i misji Kościoła”, a w 2008 r. w Synodzie Biskupów nt. „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.

Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez mojego Następcę, z woli Ojca Świętego będę pełnił obowiązki administratora apostolskiego diecezji legnickiej.

Mojego czcigodnego Następcę już dziś pragnę serdecznie powitać i pozdrowić, a drogich Diecezjan proszę, aby przyjęli nowego Biskupa Legnickiego z otwartością serc i wielką życzliwością.

Osobę trzeciego Pasterza Kościoła Legnickiego polecam, Drodzy Diecezjanie, Waszym modlitwom. Proszę o nie prezbiterów diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Jednocześnie powiadamiam, że szczegółowe informacje na temat ingresu i rozpoczęcia posługi nowego Biskupa Legnickiego zostaną podane w późniejszym czasie.

Z okazji Wielkanocy wszystkim Diecezjanom składam najlepsze życzenia. Życzę obfitych łask Zmartwychwstałego Pana, Jego paschalnej radości i prawdziwego pokoju. Na radosne świętowanie misterium paschalnego z serca błogosławię.



+ Stefan Cichy
Administrator Apostolski
Diecezji Legnickiej

Nowy Biskup Legnicki - sylwetka

data dodania: 2014-04-16

106Nowy Biskup.jpg

Nowy biskup legnicki urodził się w 1946 r. w Szamarzewie k. Wrześni. Ukończył formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i 6 czerwca 1971 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Studia doktoranckie odbywał na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po powrocie do kraju wykładał homiletykę i nauki biblijne, był też prefektem studiów i wicerektorem gnieźnieńskiego seminarium. Pełnił funkcję wicerektora, a od 1987 r. – rektora Instytutu Polskiego w Rzymie. Równolegle wykładał na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim (1987–2002) i na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (1991–2005). W marcu 2001 r. habilitował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 28 marca 2002 r. Jan Paweł II mianował go biskupem siedleckim. Biskup Zbigniew Kiernikowski od 2007 r. jest delegatem apostolskim ds. obrządku bizantyńsko-słowiańskiego. W Konferencji Episkopatu Polski przewodniczy pracom Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, jest także członkiem Komisji Duszpasterstwa i Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. Dwukrotnie był członkiem Synodu Biskupów w Rzymie – w 2005 i 2008 r. Jest pierwszym polskim biskupem prowadzącym internetowego bloga „e-Rozmowy o Dobrej Nowinie”.

Nowy Biskup Legnicki

data dodania: 2014-04-16

Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

N. 4463/14

981222333568_kiernikowski.jpgKOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Cichego z posługi biskupa legnickiego, złożoną, zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem legnickim biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, dotychczasowego biskupa siedleckiego.

3. Mianował biskupem siedleckim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Kazimierza Gurdę.

Warszawa, 16 kwietnia 2014 roku.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Złóż swój wpis

data dodania: 2014-03-29

Przed kanonizacją każdy z nas ma wyjątkową okazję aby złożyć za pośrednictwem tej strony swoją prośbę, podziękowanie lub postanowienie Janowi Pawłowi II. Niedługo przed kanonizacją bł. Jana Pawła II (27 kwietnia) wpisy zostaną wydrukowane i zebrane w postaci pamiątkowej Księgi. W przypadku wielkiej ich liczby zostanie wykorzystana technika mikrodruku. Księga zostanie przewieziona do Watykanu i jako duchowy dar Polaków zostanie złożona podczas uroczystości kanonizacyjnych Papieża Polaka.

103plakat.jpg

Nowa Wersja IV Przykazania Kościelnego

data dodania: 2014-03-19

25KEP.JPGUchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią.

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).

364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.

Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.

Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

:: więcej

Zachęta Proboszcza

data dodania: 2013-11-03

31rok_wiary.jpg

 

ZACHĘTA  PROBOSZCZA

PRZED  KANONIZACJĄ  BŁ. JANA  PAWŁA  II  ORAZ  1050  ROCZNICĄ  CHRZTU

POLSKI, ŚWIATOWYM  DNIEM MŁODZIEŻY  I  PRZYBYCIEM  PAPIEŻA FRANCISZKA

 

 

Te  niezwykłe  wydarzenia,  każą  mi  zachęcić  Was  wszystkich  Drodzy  Parafianie  do  włączenia  się  w  budowanie Żywego  Kościoła  Parafii (wspólnoty  wspólnot), przez  czynne  uczestnictwo, w istniejących w  naszej parafii  Wspólnotach  Modlitewnych  i  Duszpasterskich 

:: więcej

1 2 »
Galeria Kalendarz parafialny:
 
Czwartek I tygodnia okresu wielkanocnego, Wspomnienie dowolne Św. Fidelisa z Sigmaringen, św. Jerzego
24 kwietnia 2014r.

Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Czytania na każdy dzień
Szybki kontakt:

ul. Szymanowskiego 1
59-800 Lubań
woj. dolnośląskie

Telefon: 75 722 31 03

Informacje:     
Ks. Proboszcz - 75 721 46 88
Ks. Paweł - x.p.styczynski@gmail.com

poczta@trojca-luban.pl